ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική ήταν από τις πρώτες Κλινικές που αναπτύχθηκαν στο Π.Γ.Ν.Λ. Βρίσκεται στο ισόγειο του συγκροτήματος των νοσηλευτικών μονάδων στο κτίριο Α’ και διαθέτει δύο πτέρυγες με σύνολο κλινών 40. Η έναρξη λειτουργίας της πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2000. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία κάθε χρόνο νοσηλεύονται περίπου 1800 παιδιά.

Η Παιδιατρική Κλινική συμμετέχει στο πρόγραμμα γενικής εφημερίας του ΠΓΝΛ από τον Ιούνιο 2001 και δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό ασθενών, τόσο από τους νομούς της Θεσσαλίας όσο και από όμορους νομούς, όπως της Φθιώτιδας και των Γρεβενών. Στην περιοχή αυτή, με πληθυσμό που προσεγγίζει το 1.500.000, η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει περιστατικά που καλύπτουν όλο το φάσμα της Παιδιατρικής.

Επίσης στην Παιδιατρική Κλινική από τον Οκτώβριο του 2006 νοσηλεύονται νεογνά ηλικίας >14 ημερών, τα οποία χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη αλλά όχι νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.


  • Ανακοινώσεις

    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 -2023

    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Υποστηρίζεται η διεξαγωγή μαθημάτων με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας).  Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων:  Από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2022. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την προκήρυξη νέας σειράς θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα.Το ΠΜΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική» έχει στόχο την διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικών γνώσεων και κλινικής εμπειρίας που αφορούν την σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων με εστίαση στην πρόληψη αλλά και σε νοσήματα που χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση και αφορούν παιδιατρικές εξειδικεύσεις καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
    Διαβάστε περισσότερα

  • Επικοινωνία

get updates